"Mogliśmy spokojnie prowadzić już cztery do dwóch, nie mówiąc o pięciu" - Andrzej Zydorowicz, tv
 
Zaproszenie na spotkanie autorskie Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak
Administrator 15 lutego 2022

Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zaprasza na kolejne spotkanie autorskie, które odbywa się we współpracy z Książnicą Polską w Olsztynie. Tym razem bohaterką będzie Joanna Wańkowska-Sobiesiak, dziennikarka, reportażystka, autorka 14 książek, z których 8 dotyczy problematyki mniejszości narodowych i etnicznych Warmii i Mazur.

Joanna Wańkowska-Sobiesiak z wykształcenia i zawodu jest konserwatorką zabytków, ale z zamiłowania reportażystką. Niedawno ukazała się jej czternasta książka pt. „Mazurów klucz tajemnic”. Opowiada w niej m.in. o „Listach niebieskich” popularnych przed laty na Mazurach drukach sprzedawanych na jarmarkach i odpustach. Astrologia mieszała się w nich z chrześcijaństwem, a wierzenia z nauką. Te lekceważone przez historyków pisma odegrały niemałą rolę w podtrzymywaniu znajomości języka polskiego i gwary mazurskiej wśród Mazurów. Autorka przeanalizowała jak na przestrzeni lat zmieniała się treść „listów” i na ile sprawdziły się zawarte w nich przepowiednie.

O tym jakie „tajemnice Mazurów” odkryła opowie podczas spotkania w Książnicy Polskiej w Olsztynie. Spotkanie z Joanną Wańkowską-Sobiesiak w czwartek 17.02.2022 o godz. 17 poprowadzi Jerzy Pantak.

Joanna Wańkowska-Sobiesiak przez wiele lat była prezesem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału  Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, obecnie ma status Członka Zasłużonego Oddziału SDP.

Źródło: sdp.pl