"Z punktacji wynika, że jest to walka do jednej bramki" - Lucjan Olszewski, tv
 
Walne Zebranie Członków Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Administrator 24 lutego 2022

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich we Wrocławiu, na podstawie Uchwały nr 30 z dnia 21 lutego 2022 r. zaprasza na Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się 17 marca 2022 r. o godz. 15.30 (pierwszy termin), godz. 16.00 (drugi termin) w sali klubowej kawiarni „STACJA DIALOG” (hol Dworca Głównego PKP – na prawo za kasami).

Przypominamy, że aby wziąć udział w głosowaniach należy posiadać ważną legitymację z potwierdzeniem opłacenia składki członkowskiej.

(§ 18 1. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 3) regularnego opłacania składek i świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu).

Aktualna wysokość składki:

– dla osób czynnych zawodowo: 72 zł/rok (6zł/m-c), dodatkowo uiszcza się 5 zł na rzecz IFJ

– emeryci i renciści  do 70 roku życia: 36 zł/rok (3 zł/m-c), dodatkowo uiszcza się 5 zł (na rzecz IFJ).

Członkowie SDP po 70 roku życia zwolnieni są ze składki członkowskiej.

Uwaga: opłaty pobiera się z góry za ważność legitymacji przez kolejne miesiące do końca roku.

Składkę należy opłacić na konto: 17 2530 0008 2041 1061 6708 0001

(W tytule wpłaty wpisać: składka członkowska za rok 2022, lub za lata…)

(§ 19 Członkostwo wygasa wskutek: 3. skreślenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Oddziału z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż rok, po uprzednim upomnieniu).

Ze względu na obowiązek utrzymania reżimu sanitarnego prosimy o potwierdzenie udziału w zebraniu do dnia 11 marca 2022 r.

Za Zarząd OD SDP

Jan Poniatowski

Prezes Zarządu OD SDP

Porządek obrad TUTAJ.

Regulamin obrad TUTAJ.

 

Źródło: sdp.pl