"W tym meczu Michajliczenko harował aż miło" - Andrzej Zydorowicz, tv
 
Musimy działać wspólnie – relacja ze Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego SDP
Administrator 17 października 2021

Krzysztof Skowroński będzie pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich czwartą kadencję – zadecydowali delegaci Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego stowarzyszenia, który w dniach 16 – 17 października odbył się w Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym. 

 

Zjazd, powołujący władze stowarzyszenia na kolejną, trzyletnią kadencję, miał się odbyć w ubiegłym roku, jednak pandemia i obostrzenia epidemiologiczne w kraju, pokrzyżowały te plany. Dopiero teraz udało się go zorganizować.

 

Zanim delegaci przystąpili do obrad, minutą ciszy uczcili pamięć 74 dziennikarzy, którzy zmarli od 2017 roku, kiedy to odbył się ostatni zjazd wyborczy, ich nazwiska odczytał prezes SDP Krzysztof Skowroński.

 

Miłą uroczystą chwilą były podziękowanie za 26 lat pracy na rzecz SDP dla dyrektor biura Zarządu Głównego Bożenny Dobrzyńskiej, która w tym roku przeszła na emeryturę. W imieniu delegatów Krzysztof Skowroński wręczył jej pamiątkowy dyplom, kwiaty i upominek.

 

Gorące dyskusje przedwyborcze

 

Po uformowaniu prezydium (jego przewodniczącą została honorowa prezes SDP Krystyna Mokrosińska) i odpowiednich komisji uczestnicy zjazdu rozpoczęli pracę. Wysłuchali sprawozdań z działalności Naczelnego Sądu Dziennikarskiego, Zarządu Głównego, skarbnika, Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

Ocenie dokonań władz mijającej kadencji oraz wyborowi nowego prezesa towarzyszyły niemałe emocje. Podczas dyskusji ujawnił się też konflikt, który od kilku miesięcy miał miejsce między członkami Zarządu Głównego. Sekretarz generalna SDP Jadwiga Chmielowska oraz skarbniczka Aleksandra Rybińska-Wróbel zwracały uwagę na nieprawidłowości w zarzadzaniu stowarzyszeniem, za które ich zdaniem, odpowiedzialny jest Krzysztof Skowroński. Chodziło m.in. o sposób wyboru firmy, która za pieniądze z grantu, miała dostarczyć sprzęt audiowizualny do Centrum Prasowego Foksal, czy o próbę podjęcia negocjacji z Michałem Sobańskim w sprawie roszczeń do Domu Dziennikarz przy Foksal 3/5 bez wiedzy i zgody pozostałych członku zarządu. W swoich wystąpieniach podkreślały też złą sytuację finansową stowarzyszenia.

 

Krzysztof Skowroński odpierał zarzuty, np. w sprawie sprzętu dla Centrum Prasowym Foksal, tłumaczył, że cena nie dotyczyła samych urządzeń, ale również „wiedzy i technologii”. Próba podjęcia rozmów z Sobańskim miała zaś być alternatywą dla procesu sądowego, który mógłby się zakończyć utratą przez stowarzyszenie budynku przy Foksal.

 

Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że nie dopatrzyli się naruszenia prawa przez zarząd mijającej kadencji. W swoim sprawozdaniu GKR zwróciła jednak uwagę, że pieniądze pozyskiwane z grantów, oprócz oczywistych korzyści dla SDP, stały się źródłem konfliktów, należałoby więc wprowadzić jasne procedury ich wykorzystywania. Komisja stwierdziła też m.in., że w nowej kadencji potrzebna będzie większa dyscyplina finansowa.

 

W głosowaniu nad absolutorium, działania ustępującego zarządu zdecydowało się poprzeć  51,7 proc. delegatów, przeciwko opowiedziało się 40,5 proc.

 

Troje kandydatów

 

Do walki o fotel prezesa SDP stanęli Aleksandra Rybińska-Wróbel, prezes Oddziału Warszawskiego oraz członek Zarządu Głównego Zbigniew Rytel i Krzysztof Skowroński.

 

Pierwsza kandydatka podkreślała, że zdecydowała się ubiegać o to stanowisko nie dla władzy, ale z poczucia odpowiedzialności za stowarzyszenie. – Mam poczucie odpowiedzialności, że pełniąc funkcję skarbnika zbyt późno zauważyłam nieprawidłowości. Jestem gotowa podjąć działania naprawcze wyprowadzenia stowarzyszenia z marazmu finansowego – mówiła Aleksandra Rybińska-Wróbel podczas swojej prezentacji.

 

Zbigniew Rytel zapewniał, że od dawna informował o możliwych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stowarzyszenia. – Obiecuję krótko: zrobię wszystko, aby nie dopuścić do upadku SDP, a wątpliwości zostaną wyjaśnione przez niezależny audyt – podkreślił.

 

Prezes Krzysztof Skowroński, w swojej prezentacji zwrócił uwagę, że z powodu przedłużenia przez pandemię mijającej kadencji, kolejna będzie krótsza. –  Ta kadencja już się rozpoczęła, powinna trwać następne dwa lata, później wybierzmy nowego prezesa – mówił w swoim wystąpieniu. Jego zdaniem najbliższy czas trzeba przeznaczyć głównie na prace nad zmianą statutu, do których powinno się włączyć jak najszersze grono osób ze wszystkich oddziałów SDP.  – Celem musi być pozyskiwanie nowych członków, z młodszego pokolenia oraz działania integrujące z oddziałami – podkreślał Skowroński. – Jeśli zaczniemy działać wspólnie będziemy widoczni w domenie społecznej. Stwierdził, że stowarzyszenie powinno również wypracować własną refleksję np. na temat funkcjonowania mediów publicznych. Na koniec dodał, że nie trzeba ratować SDP, bo działa dobrze, a zawirowania finansowe są skutkiem pandemii.

 

Dwie pierwsze tury wyborów nie przyniosły rozstrzygnięcia, żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych ponad połowy głosów obecnych na sali obrad delegatów. Do trzeciej tury przeszli Rybińska-Wróbel i Skowroński. Na dotychczasowego prezesa oddano 64 głosów,  na jego rywalkę 50. Krzysztof Skowroński będzie kierował stowarzyszeniem czwartą kadencję.

 

Po wyborze prezesa delegaci przystąpili do głosowania nad składem Zarządu Głównego. Do tego gremium zostali powołani: Hubert Bekrycht, Agnieszka Borowska, Maria Giedz, Witold Gadowski, Jolanta Hajdasz, Andrzej Klimczak, Sonia Kwaśny, Wanda Nadobnik, Mariusz Pilis, Wojciech Pokora, Grzegorz Radzicki, Aleksandra Tabaczyńska.

 

Piątka z nich – Maria Giedz, Witold Gadowski, Jolanta Hajdasz, Wanda Nadobnik i Mariusz Pilis – byli w składzie zarządu poprzedniej kadencji.

 

Żmudne głosowania

 

Drugiego dnia zjazdu, w niedzielę 17 października, w kolejnych głosowaniach wybrano Główną Komisję Rewizyjną. Będą ją  tworzyli: Małgorzata Cebulska, Zbigniew Natkański, Maria Przełomiec, Andrzej Tomczak i Janusz Wikowski.

 

Naczelny Sąd Dziennikarski w nowej kadencji będzie pracował w składzie: Piotr Boroń, Alina Bosak, Piotr Górski, Piotr Hlebowicz, Krzysztof Kurkiewicz, Grzegorz Mika, Anna Pakuła-Sacharczuk, Andrzej Radomiński, Jacek Stroka.

 

W wyborach na członków Komisji Interwencyjnych przegłosowano kandydatury: Bożenny Dobrzyńskiej, Magdaleny Drohomireckiej, Dawida Kaczmarczyka, Jana Poniatowskiego i Krystyny Różańskiej-Gorgolewskiej.

 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym została Barbara Ziółkowska.

 

Narzucona przez statut długotrwała procedura głosowań spowodowała, że wśród delegatów pojawiło się wiele głosów o konieczności uproszczenia sposobu wyboru do poszczególnych gremiów stowarzyszenia. Będzie to z pewnością przedmiotem prac komisji statutowo-programowej, o powołaniu której zawnioskował prezes Skowroński. – Tak, abyśmy za rok mogli się spotkać na zjeździe statutowo-programowym – uzasadniał. Delegaci przyjęli uchwałę w tej sprawie.

 

Krzysztof Skowroński podziękował na koniec wszystkim uczestnikom zjazdu.

 

– Chciałbym abyśmy się nauczyli ze sobą rozmawiać, rozmawiać językiem dziennikarskim, a nie politycznym, jak rozmawiają dziennikarze, a nie politycy – powiedział.

 

jka

 

Galeria zdjęć ze zjazdu TUTAJ.

 

Źródło: sdp.pl