"Holendrzy wykorzystali atut ostatniej szansy" - Dariusz Szpakowski, tv
 
List Prezesa SDP Krzysztofa Skowrońskiego
Administrator 27 października 2021

Szanowni Państwo,

 

Pragnę podziękować za Państwa obecność i aktywny udział w Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który odbył się w dniach  16-17 października 2021r., w Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym.

 

Państwa zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia, poświęcony czas i oddane głosy zaowocowały wyborem nowych władz SDP.  W imieniu swoim i całego Zarządu Głównego pragnę podziękować za zaufanie jakim nas obdarzono.

 

Pierwsze posiedzenie Zarządu zaplanowane jest na dzień 4 listopada br.  O pracach Zarządu będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

W pierwszej kolejności rozpoczniemy prace nad optymalizacją zapisów Statutu Stowarzyszenia. Komisja Statutowa, w skład której wejdą zarówno członkowie Zarządu jak i Prezesi oddziałów SDP lub osoby przez nich wskazane została już powołana na zjeździe i wkrótce odbędzie się jej pierwsze spotkanie.

 

 

Życząc wszystkiego co dobre,

 

Krzysztof Skowroński

 

Warszawa, dn. 27.10.2021r.

Źródło: sdp.pl