"W tym meczu Michajliczenko harował aż miło" - Andrzej Zydorowicz, tv
 
Apel o dopuszczenie dziennikarzy
Administrator 13 października 2021

Troje członków Oddziału Warszawskiego SDP, Janina Jankowska, Agnieszka Romaszewska-Guzy i Stefan Truszczyński wystosowało do Prezesa SDP apel w sprawie zniesienia zakazu przebywania dziennikarzy na terenach objętych stanem wyjątkowym przy granicy Polski z Białorusią.

 

Do podstawowych obowiązków SDP należy dbanie o dostęp do informacji niezbędny w pracy dziennikarza. Proszę o jak najszybsze zwrócenie się organizacji SDP do polskich władz, by zniosły zakaz obecności dziennikarzy na terenach przygranicznych z Białorusią objętych stanem wyjątkowym i wprowadziły akredytację choćby dla jednego przedstawiciela każdej zainteresowanej tą tematyką redakcji. Zamknięcie dostępu do informacji dziennikarskiej uderza w bezpieczeństwo Polaków„.

 

Janina Jankowska, Agnieszka Romaszewska-Guzy i Stefan Truszczyński

 

Źródło: sdp.pl