"Po przerwie mróz nie zelżał, a wręcz przeciwnie, wiatr nie osłabł" - Dariusz Szpakowski, tv
 

Władze SDP Oddział w Katowicach

Zarząd kadencji na lata 2020-2023:
Jadwiga Chmielowska – Prezes
Grzegorz Wacławik – Wiceprezes
Paweł Gąsiorski – Sekretarz
Małgorzata Irena Skórska – Skarbnik
Jędrzej Lipski – Członek

Komisja Rewizyjna:
Józef Kowalski – Przewodniczący
Stefania Mąsiorska
Teresa Koziatek