"Holenderka mimo prowadzenia jest faworytką" - Zdzisław Zakrzewski, tv
 

Władze SDP Oddział w Katowicach

Zarząd kadencji na lata 2020-2023:
Jadwiga Chmielowska – Prezes
Grzegorz Wacławik – Wiceprezes
Paweł Gąsiorski – Sekretarz
Małgorzata Irena Skórska – Skarbnik
Jędrzej Lipski – Członek

Komisja Rewizyjna:
Józef Kowalski – Przewodniczący
Stefania Mąsiorska
Teresa Koziatek