"Mogliśmy spokojnie prowadzić już cztery do dwóch, nie mówiąc o pięciu" - Andrzej Zydorowicz, tv