"Oczywiście do tych pierwszych 45 minut możemy mieć zastrzeżenia" - Dariusz Szpakowski, tv