"Swietłana Fomina jest bardzo doświadczona i dużo daje" - Roman Haber, wywiad