"Zawodnicy uzupełniają przy linii bocznej boiska pierwiastki śladowe" - Andrzej Zydorowicz, tv