"Końcówka Ciby nie wyglądała imponująco" - Włodzimierz Szaranowicz, tv