"Zapomina się o współtwórcy pucharów europejskich, Ukraińczyku polskiego pochodzenia" - Andrzej Zydorowicz, tv