"Widzimy dynamiczny skok Japończyka, zakończony lądowaniem" - Marek Szewczyk, tv