"Obrońca wybił piłkę na tak zwany przysłowiowy oślep" - Andrzej Zydorowicz, tv