"Nogi piłkarzy są ciężkie jak z waty" - Andrzej Zydorowicz, tv