"Z dziesiątką Tomasz Dziubiński, który podobnie jak przed dwomatygodniami gra w pierwszym spotkaniu" - Andrzej Zydorowicz, tv