"Mecz rozgrywano w holenderskich warunkach, przy padającym deszczu" - Andrzej Zydorowicz, tv
 
Informacja dla delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów SDP

Zgodnie z Uchwałą nr 09/06/2021 Zarządu Głównego SDP z dnia 10 czerwca 2021 r. został zwołany Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów SDP. Zjazd odbędzie się w dniach 2-3 października 2021 r. w Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym.

r 2 sierpnia 2021

Biuro Zarządu Głównego rozpoczęło prace przygotowawcze polegające w pierwszej kolejności na weryfikacji dokumentów przygotowanych na zjazd, który ostatecznie się nie odbył. W przypadku stwierdzenia braków/ nieprawidłowości będziemy się z Państwem kontaktować indywidualnie.

Pragniemy podkreślić, że delegaci wybrani na ostatni zjazd (odwołany) zachowują swoją funkcję (par. 28 ust.1 zd. drugie).

W najbliższym czasie Biuro Zarządu będzie weryfikować/ aktualizować dane kontaktowe delegatów. Szczegółowe informacje organizacyjne, porządek obrad i regulamin obrad zostaną przekazane delegatom na miesiąc przed terminem Zjazdu.

Komisja zjazdowa będzie przyjmować wnioski od członków SDP do 15 dnia przed terminem Zjazdu pod adresem mailowym : komisjazjazdowa@sdp.pl oraz korespondencyjnie: SDP, Komisja Zjazdowa SDP, Foksal 3/5 00-366 Warszawa.

Sekretariat SDP ZG