"Włodek Smolarek krąży jak elektron koło jądra Zbyszka Bońka" - Dariusz Szpakowski, tv
 
Znamy nowy Zarząd Oddziału
geralt / pixabay
Administrator 20 października 2020

Podczas pierwszego zebrania Zarządu Śląskiego Oddziału SDP w Katowicach, ukonstytuował się Zarząd.

Wiceprezesem został wybrany Grzegorz Wacławik, sekretarzem Jędrzej Lipski, skarbnikiem pozostała Małgorzata Irena Skórska, a członkiem zarządu został Paweł Gąsiorski.

Prezesem oddziału jest Jadwiga Chmielowska.