"Wyrozumowana piłka łódzkiego Widzewa przegrała z ambicją" - Wojciech Jagoda, tv
 
Zmiany w Zarządzie SDP o/Katowice
r 6 października 2021

Dziś w Katowicach odbyło się zebranie Zarządu SDP oddział w Katowicach, podczas którego podjęliśmy kilka uchwał. Najważniejszą z nich jest przyjęcie rezygnacji z funkcji Sekretarza red. Jędrzeja Lipskiego, który zrezygnował ze względu na liczne obowiązki prywatne i służbowe. Nowym Sekretarzem Zarządu został red. Paweł Gąsiorski.

W trakcie zebrania podjęliśmy uchwały dotyczące współpracy z Fundacją Benevolens oraz zwrotu ryczałtu samochodowego za posiedzenia Zarządu. W sprawach różnych poruszyliśmy kwestię nowego biura księgowego, opinii prawnej dotyczącej jednego z naszych Członków, digitalizacji podjętych uchwał i sprawozdań SDP o/Katowice w obecnej kadencji oraz omówiliśmy nasze stanowisko związane z najbliższym zjazdem SDP.

Kolejne zebranie Zarządu oddziału planowane jest na początek listopada.