"Oto Dennis Rodman, od którego odeszła biała żona" - Włodzimierz Szaranowicz, tv
 
Zmiana terminu Zjazdu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Tumisu / pixabay
Administrator 20 października 2020

15 października br. ze względu na sytuację spowodowaną nawrotem pandemii koronawirusa i działając na podstawie art. 10 ust. 1f ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz § 36 pkt 2 Statutu SDP, Zarząd Główny SDP podjął uchwałę o przełożeniu terminu Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów SDP na II kwartał 2021 r. Zjazd miał odbyć się 21-22 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1f ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, w przypadku upłynięcia kadencji władz stowarzyszenia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, kadencja ulega przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Za przełożeniem terminu Zjazdu zagłosowali:

Krzysztof Skowroński
Witold Gadowski
Jolanta Hajdasz
Jadwiga Chmielowska
Aleksandra Rybińska
Wanda Nadobnik
Maria Giedz
Tadeusz Woźniak
Piotr Legutko
Zbigniew Rytel
Stefan Truszczyński
Mariusz Pilis

Nie oddał głosu ks. Ireneusz Bruski. Głosowanie odbyło się w sposób zdalny.