"Piłka z jakimś takim poznańskim smutkiem zatrzepotała w koszu Olimpii" - Krzysztof Ratajczak, radio
 
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2021 rok
r 18 czerwca 2022

17 czerwca w Klubie Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” w Katowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze oddziału SDP w Katowicach. Uczestnicy zebrania jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe oddziału SDP w Katowicach za 2021 rok.

W trakcie dyskusji omówiono kilka propozycji opracowania monografii dotyczącej historii oddziału SDP w Katowicach przez znanego historyka, Piotra Spyrkę. Sprawa będzie analizowana przez Zarząd Oddziału. Poruszono również temat nierozliczenia przez jednego z poprzednich prezesów oddziału środków finansowych.

Na tym zebranie zakończono.