"Jest to walenie głową w dobrze ustawiony, twardy mur" - Jacek Banasikowski, tv
 
Walne Zebranie oddziału SDP w Katowicach
r 4 czerwca 2022

Zarząd na zebraniu podjął uchwałę o wyznaczeniu terminu walnego zebrania sprawozdawczego Oddziału SDP w Katowicach. Zebranie odbędzie się 17 czerwca o godzinie 17:15 (pierwszy termin); 17:30 (drugi termin) w Klubie Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” przy ulicy Warszawskiej 47 w Katowicach. Jednocześnie proszę o powiadomienie pozostałych członków SDP, z którymi macie Państwo kontakt o terminie zebrania.

Porządek obrad:
1. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania finansowego z ostatniego roku działalności 2021.
2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oddziału za 2021 rok.
3. Przygotowanie propozycji opracowania monografii dot. historii oddziału SDP w Katowicach.

Jednocześnie przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich. Zaległe składki można opłacić przelewem na rachunek Oddziału SDP:

52 1050 1214 1000 0090 3020 8061

Aktualna wysokość miesięcznej składki w 2021 roku: 6 zł od pracujących, 3 zł od emerytów, rencistów oraz studentów . Osoby, które przez kilka lat nie opłacały regularnie składek wpłacają dodatkowo opłatę 100 zł.