"Kibiców szwedzkich nie ma zbyt dużo, ale za to nie grzeszą urodą" - Andrzej Zydorowicz, tv
 
Przypominamy o opłacaniu składek za 2021 rok
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
SDP.net.pl
r 25 października 2021

W imieniu zarządu SDP o/ Katowice uprzejmie informuję o konieczności uregulowania rocznej składki członkowskiej za 2021 rok. Zaległe składki można opłacić przelewem na rachunek Oddziału SDP: nr 52 1050 1214 1000 0090 3020 8061.

Aktualna wysokość miesięcznej składki w 2021 roku: 6 zł od osób pracujących (72 zł + 5 zł na organizację międzynarodową), 3 zł od emerytów (36 zł + 5 zł na organizację międzynarodową), rencistów oraz studentów. Osoby, które przez kilka lat nie opłacały regularnie składek wpłacają dodatkowo opłatę 100 zł.

Równocześnie informuję, że w środę 3 listopada od godziny 12:30 w Klubie Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” w Katowicach będzie można podbić legitymację podczas spotkania Zarządu.

O terminach zebrań oddziału SDP w Katowicach wcześniej Państwa poinformujemy.

Małgorzata Irena Skórska
Skarbnik