"Piłka przeszła dwa metry między spojeniem słupka z poprzeczką" - Dariusz Szpakowski, tv
 
Przygotowujemy monografię naszego oddziału
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
SDP.net.pl
r 10 listopada 2022

Podczas ostatniego zebrania Zarządu SDP o/Katowice, Zarząd podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy na stworzenia monografii w formie papierowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddział w Katowicach z red. Piotrem Spyrą.

Jest ogromna szansa, że monografia naszego Oddziału będzie przygotowana do końca 2023 roku.

Wszystkich Członków Oddziału zachęcamy do współpracy przy jej tworzeniu.

Zarząd o/Katowice