"Nogi piłkarzy są ciężkie jak z waty" - Andrzej Zydorowicz, tv
 
Walne zebranie wyborcze
StartupStockPhotos / pixabay
Administrator 12 sierpnia 2020

Zarząd na zebraniu 31 lipca br. podjął uchwałę o wyznaczeniu terminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Śląskiego Oddziału SDP w Katowicach oraz walnego zebrania wyborczego delegatów na zjazd SDP.

Zebranie odbędzie się 11 września (piątek) o godzinie 16:00 (pierwszy termin); 16:30 (drugi termin) w Klubie Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” przy ulicy Warszawskiej 47 w Katowicach. Jednocześnie proszę o powiadomienie osób, z którymi macie Państwo kontakt i należą do SDP w Katowicach o terminie zebrania.

Porządek obrad:
1. Wybór prezydium;
2. Sprawozdanie Zarządu z ostatniego roku działalności ;
3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej;
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oddziału za 2019 rok;
5. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej;
6. Głosowa nad absolutorium dla zarządu;
7. Wybory nowego zarządu
8. Wybory delegatów na Zjazd SDP
9. Inne sprawy organizacyjne.

Przypominamy, jednocześnie o uregulowaniu składek członkowskich. Zaległe składki można opłacić przelewem na rachunek Oddziału SDP: nr 52 1050 1214 1000 0090 3020 8061.

Aktualna wysokość miesięcznej składki w 2020 roku: 6 zł miesięcznie od pracujących (rocznie 72),i 3 zł od emerytów, rencistów oraz studentów (rocznie 36) . Należy także wpłacić jednorazową składkę w wysokości 5 zł. rocznie na międzynarodową organizację dziennikarską. Osoby, które przez kilka lat nie opłacały regularnie składek wpłacają dodatkowo opłatę 100 zł.

Z poważaniem
Grzegorz Zmuda
Prezes SDP/Katowice