"Holendrzy wykorzystali atut ostatniej szansy" - Dariusz Szpakowski, tv
 
Uchwały o sprzedaży majątku SDP
r 2 listopada 2021

Szanowni Państwo,

jestem nowym członkiem Zarządu Głównego SDP, jednym z dwunastu. Chciałabym podziękować Zjazdowi Delegatów za zaufanie i zadeklarować, że będę odpowiedzialnie, społecznie i niezależnie pełnić powierzoną mi funkcję, przekazując na bieżąco czym zajmuje się zarząd. Taką formę swojej pracy zaplanowałam po informacjach o nieprawidłowościach jakie przedstawiono na Zjeździe Delegatów dotyczących niegospodarności, łączenia funkcji członków zarządu z zarobkowaniem w jednostkach organizacyjnych SDP czy podmiotach zależnych oraz słabe wyniki z działalności gospodarczej, która służy realizacji celów statutowych. Jednoznacznie, informacje zgłaszane na zjeździe przez wielu szanowanych i doświadczonych delegatów krajowych, wskazują, że sytuacja finansowa i majątkowa stowarzyszenia jest zagrożona ze względu na niebezpieczeństwo utraty siedziby, zasobów finansowych na lokacie oraz nieruchomości stowarzyszenia.

4 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie zarządu, na którym prezes chce przeforsować uchwały o sprzedaży działek SDP w Wildze oraz likwidacji jedynej lokaty inwestycyjnej, dostarczono nam już projekty uchwał w tej sprawie. Przyjęcie tego typu uchwał byłoby wg mnie drogą do upadku organizacji. Nie ma dotychczas żadnego planu naprawczego, a intencją jak widzę z treści uchwał, jest spieniężanie zasobów. Dlatego uważam, że w obecnej sytuacji należy Państwa poinformować o kryzysie. Jestem w ogromnej mniejszości w zarządzie i mam małe szanse na wdrożenie mechanizmów przeciwdziałających, ale wspólnie możemy do tego doprowadzić. Dlatego przekazuję Państwu informację o planach sprzedaży zasobów majątkowych organizacji i zapraszam do współdziałania.

Sytuacja prawna dotycząca zobowiązań wobec miasta stołecznego Warszawy wymaga zmian strategii działania. Stowarzyszenie ma moralne prawo walczyć o Dom Dziennikarza przy Foksal w Warszawie, bo to dziennikarze odbudowywali po wojnie ten budynek zniszczony w 74 %, a potem przez pokolenia dbali o niego, prowadząc działalność na rzecz środowiska dziennikarskiego w Polsce. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski naliczając dzisiaj rekordowe opłaty (406 tys. złotych rocznie) doprowadza Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich do ruiny, wpędzając w pułapkę zadłużenia. Z drugiej strony pojawienie się podejrzanych spadkobierców budzi skojarzenia z podstępnymi działaniami mafii reprywatyzacyjnej. Nie możemy na to pozwolić, aby SDP straciło prawa do swojej siedziby, która jest znakiem rozpoznawczym i miejscem debaty publicznej. Moim zdaniem należy dążyć do Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów (instytucja statutowa) poświęconego planowi antykryzysowemu, a nie wyprzedaży majątku. Wspólnie zdecydujmy w oparciu o niezależny audyt i zaproszonych ekspertów w jaki sposób możemy działać, aby ochronić majątek stowarzyszenia, dorobek jego członków, pracę pokoleń dziennikarzy i zapewnić trwanie na kolejne pokolenia. Wystarczy wniosek 200 członków, aby właściwie uprawomocnić do działania reprezentację organizacji. To walny zjazd jest najwyższym organem SDP. Na poprzednim zjeździe nie było czasu na zajęcie się należycie tematem kryzysu organizacji. Jednostka niewiele może, ale jesteśmy stowarzyszeni, działajmy wspólnie, aby zobowiązać Zarząd do działań naprawczych z prawdziwego zdarzenia. Scenariusz powinien być taki;

1 Niezależny audyt
2. Plan naprawczy
3. Wdrożenie planu naprawczego i optymalizacja działań stowarzyszenia wg założeń planu

Tak duża i ważna społecznie organizacja musi pobudzić do działania regionalne oddziały. Jeśli nie uda się wprowadzić planu naprawczego, nie ma szans na poprawę sytuacji. Jednocześnie bardzo proszę wszystkich o współpracę, działam społecznie i jestem otwarta na środowiskowe inicjatywy i sama planuję działać w klubie sztuki, która buduje edukację kulturalną i zbliża środowiska twórcze. Oddolne inicjatywy są najważniejsze, z szacunkiem i ponad wszelkim podziałami można osiągnąć więcej niż jakimkolwiek scentralizowanym stylu. Trzeba 200 sprawiedliwych, tylko dwustu, dla tak dużej organizacji nie powinno to stanowić problemu. Czy to się uda zależy od nas wszystkich stowarzyszonych w organizacji. Jeśli podzielają Państwo moje propozycje proszę o kontakt w sprawie wniosku o Zjazd Nadzwyczajny w sprawie działań antykryzysowych w SDP i zbieranie podpisów pod wnioskiem. Poszukajmy liderów, którzy zajmą się zbieraniem poparciach w regionach i będą zabiegać o plan naprawczy dla SDP. Ja na najbliższym posiedzeniu zarządu zagłosuję przeciwko sprzedaży majątku. Proszę o przekazywanie tego maila innym członkom, aby dotarł do jak największej grupy stowarzyszonych. Pozostaję w kontakcie!

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Borowska
Członek ZG SDP