"Jego problemy uzewnętrzniają się w tatuażach, przedziwnych i wystrzyżonych fryzurach" - Włodzimierz Szaranowicz,
 
Nowe władze Oddziału
qimono / pixabay
Administrator 13 września 2020

W piątek 11 września odbyło się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze Śląskiego Oddziału SDP w Katowicach, podczas którego Zarząd Oddziału został uzupełniony o nowych Członków.

Rezygnację z funkcji Prezesa Oddziału złożył Grzegorz Zmuda, dlatego odbyły się nowe wybory. W wyniku głosowania Prezesem została wybrana Jadwiga Chmielowska. Do Zarządu oddziału weszli: Grzegorz Wacławik, Andrzej Lipski i Paweł Gąsiorski. Sekretarzem oddziału jest Małgorzata Skórska.

Odbył się również wybór delegatów na Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Delegatami zostali: M. Mierzwiak, H. Żwirska, J. Lipski, I. Ptak, Z. Janeczek, M. Skórska i J. Kowalski.

Uzupełniono także skład Komisji Rewizyjnej o kol. Stefanię Mąsiorską i Józefa Kowalskiego.