"Nie gwarantuję, że zajmiemy wysokie miejsce, bo to jest obosieczne i tego" - Zbigniew Franiak, wywiad
 
Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna
r 24 czerwca 2023

W czwartek, 22 czerwca ukonstytuowały się dwa organy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Oddział w Katowicach: Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Na Prezesa Zarządu SDP O/Katowice zebranie delegatów wybrało Pawła Gąsiorskiego. Na czwartkowym zarządzie nastąpił przydział funkcji. Wiceprezesem Zarządu został Grzegorz Wacławik, skarbnikiem oddziału Małgorzata Irena Skórska, sekretarzem Teresa Koziatek, a członkinią zarządu Janina Jadwiga Chmielowska.

Również komisja rewizyjna rozdzieliła swoje obowiązki. Przewodniczącym komisji został Józef Kowalski. Członkami Jolanta Milas i Mateusz Zarembowicz.

Władze oddziału zostały wybrane na lata 2023-2026.