"I znowu niecelne trafienie" - Dariusz Szpakowski, tv
 
Za nami kolejne zebranie Zarządu SDP o/Katowice
r 3 listopada 2021

Dziś odbyło się posiedzenie Zarządu SDP oddział w Katowicach. Podczas zebrania zostały poruszone kwestie związane z ostatnim zjazdem, wyborami ZG SDP oraz statutem stowarzyszenia. Omówiliśmy również naszą współpracę z Fundacją Benevolens przy Domu Artysty w Głuchołazach.

Ponadto, jednogłośnie podjęliśmy uchwałę w sprawie pisemnego upomnienia dotychczasowych członków o zapłatę zaległych składek. Upomnienia zostaną przesłane pocztą tradycyjną, po dokładnej analizie i weryfikacji wszystkich członków oddziału.

Kolejne zebranie odbędzie się w grudniu.

Paweł Gąsiorski
Sekretarz SDP o/Katowice