"Dostał żółtą kartkę, gdyż radości poza boiskiem - w myśl przepisów UEFA - okazywać nie wolno" - Dariusz Szpakowski, tv
 

Aktualności