20.12.2016
Deklaracja SDP
We wrześniu tego roku Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wystosowało apel dziennikarzy do marszałków Sejmu i Senatu o niewprowadzanie ograniczeń dla funkcjonowania mediów w polskim Parlamencie.

czytaj więcej... 30.01.2005
Wybory do władz SDP
15 stycznia odbyły się wybory do władz SDP. Prezesem SDP została Krystyna Mokrosińska.

czytaj więcej... 30.01.2005
Postanowienia Zjazdu SDP - 15 stycznia 2005 r.
15 stycznia br. odbył się zjazd delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W jego trakcie odbyły się wybory do władz SDP. Prezesem została Krystyna Mokrosińska. Jednym z dwóch wiceprezesów została Grażyna Ogrodowska.

czytaj więcej...Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Katowicach

Newsy
 
Walne zebranie wyborcze12.08.2020

Zarząd na zebraniu 31 lipca br. podjął uchwałę o wyznaczeniu terminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Śląskiego Oddziału SDP w Katowicach oraz walnego zebrania wyborczego delegatów na zjazd SDP.


Zebranie odbędzie się 11 września (piątek) o godzinie 16:00 (pierwszy termin); 16:30 (drugi termin) w Klubie Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt” przy ulicy Warszawskiej 47 w Katowicach. Jednocześnie proszę o powiadomienie osób, z którymi macie Państwo kontakt i należą do SDP w Katowicach o terminie zebrania.
  
Porządek obrad:
1. Wybór prezydium;   
2. Sprawozdanie Zarządu z ostatniego roku działalności ;   
3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej;  
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oddziału za 2019 rok;  
5. Wybór komisji skrutacyjno-mandatowej; 
6. Głosowa nad absolutorium dla zarządu;
7. Wybory nowego zarządu  
8. Wybory delegatów na Zjazd SDP
9. Inne sprawy organizacyjne.

Przypominamy, jednocześnie o uregulowaniu składek członkowskich. Zaległe składki można opłacić przelewem na rachunek Oddziału SDP: nr 52 1050 1214 1000 0090 3020 8061.

Aktualna wysokość miesięcznej składki w 2020 roku: 6 zł miesięcznie od pracujących (rocznie 72),i 3 zł od emerytów, rencistów oraz studentów (rocznie 36) . Należy także wpłacić jednorazową składkę w wysokości 5 zł. rocznie na międzynarodową organizację dziennikarską. Osoby, które przez kilka lat nie opłacały regularnie składek wpłacają dodatkowo opłatę 100 zł.   
  
Z poważaniem   
Grzegorz Zmuda   
Prezes SDP/Katowiceliczba wyświetleń: 100        autor: r
copyright (2005) by www.sdp.net.pl